This post is also avail­ab­le in: Fin­nish Eng­lish (Fin­nish Eng­lish)

Smartvillage @ HTC Waterfront

Yrityksesi kokous- ja tapahtumatilat Keilaniemessä

Smartvillage – yrityksesi workshop‑, kokous- ja tapahtumatilat Keilaniemessä

Welcome to your playground!

Smart­vil­la­ge on inspi­roi­via työym­pä­ris­tö­jä tar­jo­a­va moni­to­i­mi­ta­lo, jos­sa voit muo­toil­la pir­tei­tä work­sh­ope­ja, luo­da design sprint­te­jä ja kau­den avauk­sia. Työ­ti­lam­me eivät oikea­sta­an ole mei­dän, ne ovat sinun! Käy­tä tilaa halu­a­mal­la­si taval­la – siir­rä pöy­tiä ja tuo­le­ja tar­peen muka­an, käy­tä tilaa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.

Voit vara­ta tar­ko­ituk­se­en sopi­van tilan eri kokoi­sis­ta huon­ei­stam­me, me sää­däm­me tun­nel­man kohd­al­le­en niin ulkoi­se­en asia­ka­saa­mi­ai­se­en kuin sisäi­se­en tiimi­sprint­ti­in. Tuo­ret­ta aami­ais­ta val­mi­i­na? Kupla­juo­maa sopi­va­an koh­ta­an? Lep­poi­saa tun­nel­maa tau­ko­jen ajak­si? Mukau­tu­vat tilat ja pal­velu­al­tis hen­kilök­un­ta? Onnis­tuu!

9 uniikkia tilaa Espoon Keilarannassa

Tapahtumatilat

Innovaatiot eivät pidä nälkää loitolla. Vielä.

Var­mi­staak­sem­me, että vier­aam­me saa­vat naut­tia par­haas­ta mah­dol­li­ses­ta tar­joi­lus­ta, teem­me yht­eis­työ­tä suo­si­tun Let’s Play ‑ravin­to­lan kans­sa. Her­kul­li­nen kas­vis­pai­no­tt­ei­nen ruo­ka on aina tuo­ret­ta, seson­gin­mu­kais­ta ja ter­ve­el­listä. Valit­se suo­sik­ki­si cate­ring-menustam­me ja val­mistau­du ener­gi­se­en päiv­ään!

*kaik­ki hin­nat alv 0%. Vähim­mäi­stil­aus­määrä päiv­ä­pa­ke­teil­le on 10 hen­gel­le. Kysy mei­ltä men­u­vaih­toeh­doi­stam­me.

OTA YHTEYTTÄ

Koska tapaamme seuraavan kerran?