This post is also avail­ab­le in: Fin­nish Eng­lish (Fin­nish Eng­lish)

Innovaatiot eivät pidä nälkää loitolla. Vielä.

Var­mi­staak­sem­me, että vier­aam­me saa­vat naut­tia par­haas­ta mah­dol­li­ses­ta tar­joi­lus­ta, teem­me yht­eis­työ­tä suo­si­tun Let’s Play ‑ravin­to­lan kans­sa. Her­kul­li­nen kas­vis­pai­no­tt­ei­nen ruo­ka on aina tuo­ret­ta, seson­gin­mu­kais­ta ja ter­ve­el­listä. Valit­se suo­sik­ki­si cate­ring-menustam­me ja val­mistau­du ener­gi­se­en päiv­ään!

*kaik­ki hin­nat alv 0%. Vähim­mäi­stil­aus­määrä päiv­ä­pa­ke­teil­le on 10 hen­gel­le. Kysy mei­ltä men­u­vaih­toeh­doi­stam­me.

Koska tapaamme seuraavan kerran?